Corona update 16-03-2020 - Actueel

16-03-2020

Met dit bericht informeren wij u over de maatregelen die wij genomen hebben met betrekking tot het coronavirus.

Maatregelen locaties jeugd

Met ingang van 16 maart hebben wij onze locaties die te maken hebben met jeugd gesloten tot en met 6 april. Het betreft Vroeghulpcentrum Doggersbank, Zorg in Onderwijs, de (tiener) BSO, de Zaterdagopvang en Logeeropvang. Hierover hebben wij de betrokken ouders en verwanten persoonlijk geïnformeerd. Naast de locaties voor jeugd hebben wij ook het Oude Kantongerecht, onze lunchroom, gesloten.

Maatregelen dagbestedingslocaties

Vandaag hebben wij het besluit genomen om ook onze dagbestedingslocaties te sluiten. Voor cliënten voor wie het vervallen van dagbesteding zorginhoudelijk te grote consequenties heeft, maken wij een uitzondering. Voor hen organiseren we dagbesteding op maat, op de dagbestedingslocaties. Deze afweging wordt per cliënt gemaakt door de persoonlijk begeleider, in overleg met de gedragskundige en leidinggevende.

De Ontmoetingsplekken zijn eveneens gesloten voor de komende drie weken.

De Buurtwinkel in Epe blijft open.

Consequenties woonlocaties

De maatregelen houden in dat veel van onze cliënten de komende drie weken thuis zijn. Voor de cliënten op onze woonlocaties bieden we dagbesteding op de betreffende locatie. We zorgen ervoor dat er voldoende medewerkers zijn om dit mogelijk te maken. Onze medewerkers van de dagbestedingslocaties springen hiervoor in op de woonlocaties.

Ambulante begeleiding

Onze ambulante begeleiding blijft doorgaan. Wel geldt hiervoor dat als er cliënten met klachten zijn we, conform de richtlijnen van het RIVM, contact zullen vermijden. Er kan dan alternatieve begeleiding plaatsvinden via telefoon, Face time of Skype.

Bezoek op locatie

Wij vragen u terughoudend te zijn met het bezoeken van uw verwant op locatie en dit zoveel mogelijk plaats te laten vinden op de kamer of appartement van uw verwant. Dit uiteraard alleen als u geen symptomen heeft van het coronavirus. Dus u bent niet verkouden, u heeft geen keelpijn, ademhalingsklachten of koorts. En u bent niet in besmet gebied geweest en u heeft geen contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Cliënten die lichamelijk kwetsbaar zijn lopen een groter risico om ernstig ziek te worden als zij besmet raken. Voor deze cliënten zullen wij terughoudend zijn in het aangaan van interactie.

Tot slot

Verder is het goed voor u om te weten dat bijeenkomsten en overlegmomenten die noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de zorg kunnen doorgaan. Maar deze worden beperkt tot maximaal 6 personen. Alle scholingen en trainingen zijn voorlopig afgezegd.

De begeleiders informeren u over wat bovenstaande maatregelen betekenen voor uw zoon, dochter of verwant.

Voor uw vragen kunt u terecht bij de begeleiding of het teamhoofd. Wij zullen de meest actuele informatie publiceren in dit menu van onze website. We willen u dan ook vragen om deze in de gaten te houden.

« terug