Update coronavirus - Actueel

19-03-2020

Met dit bericht informeren wij u over de nieuwe maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Een aantal van onze cliënten heeft een kwetsbare gezondheid. Wij blijven met elkaar in gesprek hoe wij de begeleiding zorginhoudelijk zo goed mogelijk af kunnen stemmen op hun behoeften. Juist in deze onrustige tijd. Een vernieuwde afspraak is om verplaatsingen buiten de locaties, zoals in het weekend naar ouders of familie, voor deze doelgroep zoveel mogelijk te beperken. Tenzij er zorginhoudelijke dringende redenen zijn om dit wel te doen. Of hiervan sprake is, stemmen onze begeleiders af met hun leidinggevende.

Veel van onze cliënten kunnen, in ieder geval tot 6 april, niet terecht op onze dagbestedingslocaties. Om die reden bieden we hen, en de cliënten die op onze woonlocaties wonen, dagbesteding op de betreffende locatie. We zorgen ervoor dat er voldoende medewerkers zijn om dit mogelijk te maken. Onze medewerkers van de dagbestedingslocaties springen hiervoor in op de woonlocaties.

Onze ambulante begeleiding blijft ook nu doorgaan. Wel geldt hiervoor dat als er cliënten met klachten zijn we, conform de richtlijnen van het RIVM, fysiek contact zullen vermijden. Er kan dan alternatieve begeleiding plaatsvinden via telefoon, Face time of Skype.

Wij vragen u nog steeds om terughoudend te zijn met het bezoeken van uw verwant op locatie en dit zoveel mogelijk plaats te laten vinden op zijn of haar kamer of appartement. Dit uiteraard alleen als u geen symptomen heeft van het coronavirus. Dus u bent niet verkouden, u heeft geen keelpijn, geen ademhalingsklachten of koorts. En u heeft geen contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus. Cliënten die lichamelijk kwetsbaar zijn lopen een groter risico om ernstig ziek te worden als zij besmet raken. U zult begrijpen dat wij voor deze cliënten terughoudend zijn in het aangaan van interactie.

Wij zullen de meest actuele informatie publiceren in dit menu van onze website. We willen u dan ook vragen om deze in de gaten te houden

« terug