Coronavirus update 23-03-2020 - Actueel

23-03-2020

Mede door de uitzending van het programma Nieuwsuur op NPO 2 gisteravond is er landelijk aandacht voor het testen op corona en het werken met beschermende middelen op locaties binnen de gehandicaptenzorg. Wij hanteren onderstaande richtlijnen van zowel het RIVM als de GGD.  

Testen op corona (richtlijn RIVM):

Er wordt alleen getest bij een vermoeden van corona als er sprake is van een cliënt met een kwetsbare gezondheid. Wie tot deze kwetsbare doelgroep behoort is door de RIVM beschreven en is terug te vinden op hun website via deze link. De huisarts/specialist stelt uiteindelijk vast of iemand inderdaad tot deze kwetsbare doelgroep behoort.

Wat te doen wanneer de huisarts/specialist een vermoeden van corona vaststelt bij een bewoner/cliënt? (richtlijn GGD):

1. Vraag de huisarts/specialist of er verdere maatregelen nodig zijn in de woonsituatie.

2. Is het antwoord NEE, dan behandelen onze begeleiders het als een gewone griep.

3. Is het antwoord JA, dan vragen onze begeleiders welke maatregelen er moeten worden getroffen. Zij informeren hun leidinggevende en nemen contact op met de GGD voor het regelen van beschermende middelen.

Het werken met beschermende middelen wordt dus pas ingezet na het vaststellen van een vermoeden van corona door de huisarts/specialist en in overleg met de GGD.

Richtlijn bezoeken

Op sommige locaties zijn er, na publicatie van de richtlijnen van afgelopen vrijdag, vragen over bezoek op locaties. Juist in deze onrustige tijd is er behoefte aan contact. Dat begrijpen wij. Toch wijzen we u op onderstaande richtlijnen:

Bezoek op locatie waar veel cliënten wonen met een kwetsbare gezondheid:

  • Op locaties waar de meerderheid van de cliënten tot de kwetsbare doelgroep behoort, hanteren wij de lijn dat er geen bezoek komt, tenzij de zorginhoudelijke consequenties te groot zijn voor deze cliënten. Deze afweging wordt gemaakt door begeleiders en leidinggevende in afstemming met ouders en verwanten.

Bezoek cliënten op onze andere locaties:

  • Wij vragen ouders en verwanten nog steeds om terughoudend te zijn met het bezoeken van de cliënt op locatie en dit plaats te laten vinden op zijn of haar kamer of appartement. Dus niet in de gemeenschappelijke ruimten. Dit uiteraard alleen als zij geen symptomen hebben van het coronavirus: niet verkouden, geen keelpijn, geen ademhalingsklachten of koorts en ze hebben geen contact gehad met iemand die besmet is met het coronavirus.

Ambulante begeleiding cliënten met een kwetsbare gezondheid:

  • Bovenstaande richtlijn geldt ook voor onze ambulante cliënten met een kwetsbare gezondheid. Voor deze cliënten hanteren wij de lijn dat wij niet fysiek naar hen toe gaan maar op een andere manier contact zoeken, tenzij de zorginhoudelijke consequenties voor hen te groot zijn. Deze afweging wordt gemaakt door onze ambulante begeleiders en leidinggevende in afstemming met ouders en verwanten.

« terug