Coronavirus update 24-03-2020 - Actueel

24-03-2020

In aansluiting op de maatregelen die de overheid gisteravond aankondigde hebben wij de bezoekregeling op onze locaties verder aangescherpt. De bezoekregeling is door de VGN mede overeengekomen met diverse cliëntenorganisaties en het ministerie van VWS. Het is gebaseerd op het advies van de RIVM en moet worden opgevolgd in het belang van de nationale gezondheidssituatie.

Dit is een zeer ingrijpende maatregel voor onze cliënten en hun ouders/verwanten. Maar de huidige omstandigheden rondom de verspreiding van het virus vragen dit van ons allen.

Onze bezoekregeling geldend vanaf 25 maart:

Het uitgangspunt voor bezoek binnen al onze locaties zal zijn: Nee, tenzij. Dit betekent dat voor alle locaties geldt dat er in principe geen bezoek meer mogelijk is. De ‘tenzij’ houdt in dat er voor een aantal cliënten een uitzondering gemaakt kan worden. Deze uitzondering betekent dat er alleen bezoek mogelijk is als dit van essentieel belang is voor de cliënt en er dus zwaarwegende zorginhoudelijke redenen voor zijn.

Of er sprake is van deze uitzondering wordt per cliënt bepaald door onze begeleiders in overleg met de leidinggevende en gedragskundige en in afstemming met als ouders/verwanten.

Als is vastgesteld dat bezoek voor cliënten van essentieel belang blijft, wordt ook bepaald welke bezoekers dit zijn. Uitgangspunt is dat zich dit beperkt tot de ouders en verwanten.

Verder geldt:

  • Het aantal keren dat bezoek wordt ontvangen wordt zoveel mogelijk beperkt; maximaal 1 bezoeker per dag voor maximaal 1 uur.
  • Bezoekers blijven op 1,5 meter afstand van andere cliënten en zorgmedewerkers en indien mogelijk het eigen familielid.
  • Bezoekers wassen hun handen bij binnenkomst en bij vertrek.
  • Bezoekers komen niet in de gemeenschappelijke ruimtes, het bezoek vindt plaats op de eigen kamer/appartement van de cliënt of er wordt naar buiten gegaan.
  • Cliënten worden niet meer opgehaald om voor een periode naar huis te gaan. Wordt dit wel gedaan, dan verblijft de cliënt daar tot de bezoekersregeling is opgeheven.

 

Deze bezoekregeling is van toepassing zolang er nog geen sprake is van een coronabesmetting op de locatie (vastgesteld door een huisarts/specialist). In dat geval kan dit leiden tot een volledig bezoekverbod.

De 1,5 meter regel

Het zoveel mogelijk afstand houden van elkaar, de 1,5 meter regel, geldt voor ons allemaal. Voor het werk op onze locaties is het hanteren van deze regel ingewikkeld. Toch vragen we onze medewerkers om deze afstand zoveel mogelijk toe te passen. Uitgangspunt is dat de zorg en begeleiding doorgang kan vinden. 

Richtlijnen beschermd verplegen

Omdat er in ons land een tekort is aan persoonlijke beschermingsmiddelen is er een richtlijn ontwikkeld die specifiek is toegesneden op de gehandicaptenzorg. Deze richtlijn is ontwikkeld door de VGN en akkoord bevonden door de RIVM. Onze zorgmedewerkers hanteren deze richtlijn voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

Wij doen er echt zoveel mogelijk aan om de zorg en begeleiding zo goed als mogelijk doorgang te laten vinden. Wij danken iedereen voor zijn of haar medewerking en vertrouwen erop dat we deze tijd samen kunnen doorlopen.

« terug