Coronavirus update, 7-4-2020 - Actueel

07-04-2020

We gaan de vierde week in van onze maatregelen in reactie op het coronavirus. En de ontwikkelingen binnen onze organisatie staan niet stil. Lees hier de actuele onderwerpen;

Hoe organiseren we de verpleging van cliënten met een vastgestelde coronabesmetting en cliënten die uit het ziekenhuis ontslagen worden?

Welke plek dan het meest geschikt is voor het bieden van passende zorg, is afhankelijk van de situatie waarin de cliënt zich bevindt. We maken per cliënt onderstaande afweging om tot de meest passende keuze te komen.

  1. Het eigen appartement op een van onze woonlocaties.
  2. Cohort verpleging in een speciaal hiervoor ingerichte ruimte bij ons dagcentrum de Baskuul.
  3. Als de cohort verpleging geen optie is, dan is er de keuze voor een van de regionale zorghotels in Apeldoorn of Almen. De coördinatie van de zorghotels gebeurt centraal door de GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio), GGD en de VNOG. Op beide locaties wordt zorg geboden door artsen en verpleegkundigen.

Hoe krijgt de uitgebreide testcapaciteit vorm binnen De Passerel?

Het landelijke testbeleid voor zorgmedewerkers wordt verruimd. In onze regio komt een ‘Test Drive In’ voor COVID-19. Aangezien er een maximale testcapaciteit is worden er wel voorwaarden gesteld. Deze testen zijn bedoeld voor medewerkers die:

  • Hoesten en/of neusverkouden zijn (zonder koorts).
  • Werken met lichamelijk kwetsbare - of oudere cliënten.
  • Én die genoodzaakt zijn om nabije zorg te verlenen aan een cliënt.
  • Op indicatie van onze bedrijfsarts getest worden.

Het testen wordt gedaan in een zogenaamde ‘Test Drive In’. De testuitslag wordt uiterlijk 24-48 uur na de testafname ontvangen door onze bedrijfsarts die de medewerker hierover informeert. Is de test positief dan blijft de medewerker 2 weken thuis. Is de test negatief dan wordt de medewerker ingezet conform de richtlijn voor de gehandicaptenzorg. 

Lees hieronder onze brieven aan ouders en verwanten met betrekking tot het coronavirus:, de brief van 7 april kunt u via de eerste link lezen.

Brief ouders en verwanten 7 april 2020 (pdf)

Brief ouders en verwanten 2 april 2020 (pdf)

Brief ouders en verwanten 30 maart 2020 (pdf)

Brief ouders en verwanten 24 maart 2020 (pdf)

Brief ouders en verwanten 20 maart 2020 (pdf)

Brief ouders en verwanten 16 maart 2020 (pdf)

« terug