Coronavirus update 26-06-2020 - Actueel

26-06-2020

De overheid heeft vanaf 1 juli diverse versoepelingen van de corona maatregelen bekend gemaakt. Wat betekent dit voor De Passerel.

Werk en dagbesteding
De verruimde bezoekregeling blijft onveranderd.

Vanaf 1 juli is het de bedoeling dat wij al onze cliënten, die dit weer willen en aankunnen, een vorm van dagbesteding bieden. Voor een aantal cliënten is dit nog niet het geval. Op individueel niveau wordt binnen de dagbestedingslocaties nu onderzocht wat er voor nodig is om dit ook voor deze cliënten weer mogelijk te maken.

Nieuwe richtlijnen vervoer
Het is mogelijk dat de nieuwe richtlijn openbaar vervoer consequenties heeft voor de richtlijn groepsvervoer die wij nu hanteren. Wij houden dit in de gaten en informeren ouders en verwanten zodra hier sprake van is.

Ook het vervoer in een personenauto is gewijzigd. Het is vanaf 1 juli mogelijk om samen in een auto te reizen als men niet tot hetzelfde huishouden behoort. Dit is vanaf dat moment ook van toepassing binnen De Passerel.

Bezoekregeling
Binnen De Passerel geldt op dit moment een verruimde bezoekregeling en een minimale bezoekregeling. Met name de minimale bezoekregeling kent nog beperkingen in het bezoek aan onze cliënten. We evalueren deze regelingen in de week van 6 juli en kijken of er aanpassingen nodig zijn.

Brief ouders en verwanten 25 juni (pdf)

« terug