Coronavirus update 9-07-2020 - Actueel

09-07-2020

Binnen onze organisatie zijn er gelukkig al lange tijd geen besmettingen meer vastgesteld. Vanzelfsprekend blijven we alert. Om de risico’s op besmetting te beperken is het belangrijk dat we ons houden aan de algemeen geldende maatregelen. De minimale - en verruimde bezoekregeling en eerdere afspraken vervallen per 10 juli, wel blijven de algemene afspraken gelden voor bezoek;

Afspraken bezoek op locaties

  • Kom niet op bezoek bij klachten bij cliënt of bezoeker.
  • Houd 1,5 meter afstand.
  • We houden ons aan de hygiënemaatregelen. Desinfecterende middelen zijn beschikbaar op onze locaties.

Speciale aandacht vragen we voor cliënten die tot de kwetsbare doelgroep behoren en/of die de 1,5 meter afstand niet kunnen bewaren. We blijven terughoudendheid vragen in het aantal bezoekers en dit te beperken tot de mensen die echt belangrijk zijn voor de cliënt. Ook blijven we terughoudendheid vragen om het aantal situaties waarin deze cliënten zich begeven en de risico’s die dit kan opleveren zo klein mogelijk te houden.

Halen en brengen

Bij veel dagbestedingslocaties was het de gewoonte om bij het brengen of halen van verwanten even binnen contact te hebben met een medewerker. Op een aantal locaties leveren deze piekmomenten problemen op doordat de 1,5 meter afstand dan niet bewaard kan worden. Waar zich dit voordoet zullen onze medewerkers hierover afspraken maken.

De laatste brief aan ouders en verwanten, de brief van vandaag, kunt u via onderstaande link lezen.

Brief ouders en verwanten 9 juli (pdf)
Bijlage afspraken in detail (pdf)

« terug