Coronavirus update 29-09-2020 - Actueel

29-09-2020

De verandering in de landelijke maatregelen die gelden vanaf 29 september om 18.00 uur hebben wij weer vertaald naar onze organisatie. Specifiek gaat het over bezoek op onze locaties en over thuiswerken, vergaderingen en scholingen. 

Bezoek op locaties

De landelijke richtlijn is maximaal 3 bezoekers thuis. Dit betekent voor onze locaties:

  • Bezoek vindt plaats in het appartement van de cliënt, waarbij een maximum van 3 bezoekers geldt.
  • Als er geen sprake is van een eigen appartement dan maakt het team van de betreffende locatie afspraken over bezoek. 
  • Ook in de algemene ruimtes is sprake van maximaal 3 bezoekers. 

 

Thuiswerken, vergaderingen en scholingen

De boodschap is helder: werk thuis, tenzij het niet anders kan. In het tegengaan van de verspreiding van het virus willen wij natuurlijk onze bijdrage leveren. Dat betekent ook dat voor onze medewerkers thuiswerken voor de komende 3 weken het uitgangspunt wordt. Het Kantoor aan het Jean Monnetpark blijft de komende 3 weken wel open, enerzijds om onze cliënten hier dagbesteding te kunnen blijven aanbieden en anderzijds voor die situaties waarbij de uitzondering van kracht is. Het thuis werken geldt overigens niet voor de begeleiding op onze locaties, de zorg en begeleiding binnen het wonen, de dagbesteding, binnen jeugd en ambulant blijft doorgaan. 

Gebruik van medische mondkapjes

Wij bereiden ons voor op de situatie dat de besmettingen zo sterk toenemen dat onze regio (Noord- en Oost-Gelderland) code rood krijgt. Dit betekent dat de situatie door de overheid als ernstig gekwalificeerd wordt. Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt, maar we willen hier wel goed op voorbereid zijn. Hiervoor treffen we intern voorbereidingen, onder andere door met elkaar in gesprek te blijven over de ondersteuningsbehoefte van onze clienten en hoe wij onze begeleiding binnen de geldende afspraken zo goed mogelijk kunnen blijven bieden. Vanzelfsprekend kijken we hierbij ook naar de landelijke richtlijnen die afgegeven worden door het RIVM.

Hieronder leest u de brief aan ouders en verwanten van 29 september 2020.

Brief ouders en verwanten 29 september (pdf)

 

« terug