Coronavirus update 3-09-1972 - Actueel

03-09-2020

In deze update onder andere aandacht voor de uitzonderingssituaties die gelden als medewerkers worden ingezet, terwijl zij volgens de richtlijnen in quarantaine moeten gaan. Wij hebben als zorgorganisatie in ons afwegingskader criteria geformuleerd wanneer sprake is van deze uitzonderingssituaties.

Afwegingskader inzet zorgmedewerkers

Het uitgangspunt is en blijft dat alle medewerkers gezond en veilig kunnen werken, vooral in relatie tot de veiligheid van onze cliënten. Door het Coronavirus en een eventuele quarantaine is de kans veel groter dat medewerkers tijdelijk hun werk op de locaties niet kunnen doen. In die situaties gaat een medewerker 10 dagen in quarantaine en gaan het team, leidinggevende en anderen binnen onze organisatie hun uiterste best doen om een oplossing te vinden voor de bezetting. Het kan echter voorkomen dat dit niet lukt en dat de zorgcontinuïteit op de locatie hiermee in gevaar komt. In dat geval kan gezamenlijk besloten worden dat een medewerker toch gaat werken (altijd zonder klachten en met beschermingsmiddelen). Om in deze uitzonderlijke situaties een goede afweging te kunnen maken is het afwegingskader onderaan dit bericht opgesteld.

Bron- en contactonderzoek GGD

Als een medewerker of cliënt positief is getest op Corona volgt een bron- en contactonderzoek door de GGD. We hebben met de GGD afgesproken dat, voordat zij cliënten benaderen, er altijd eerst contact met ons is om samen te kijken hoe de communicatie wordt vormgegeven en wie welke informatie verstrekt aan de contacten. 

Hieronder leest u de brief aan ouders en verwanten van vandaag, 3 september 2020, en ons afwegingskader.

Brief ouders en verwanten 3 september (pdf)

Afwegingskader (pdf)

« terug