Coronavirus update 8-10-2020 - Actueel

08-10-2020

Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen. Vandaag weer een overzicht van de gemaakte afspraken.

Medische mondkapjes, ook voor bezoekers

Mocht in onze regio code rood van toepassing zijn, dan gebruiken onze medewerkers medische mondkapjes bij de begeleiding van onze kwetsbare cliënten in situaties waarbij de nabijheid van 1,5 meter nodig is. Deze afspraak geldt ook voor bezoekers van onze kwetsbare cliënten. Mochten de teams ervoor kiezen om eerder medische mondkapjes te gebruiken voor kwetsbare cliënten, dan is dit mogelijk en zullen wij hen en de bezoekers hiervan voorzien.

Gewone mondkapjes

Ons dringende advies is om mondkapjes te gebruiken bij onze locaties De Buurtwinkel Epe, Mode & Co Apeldoorn en Epe, Het Atelier, de Kruidentuin en Het Oude Kantongerecht. Voor de overige locaties geldt dat als er behoefte is aan het gebruik van mondkapjes, het goed is om dit met elkaar te bespreken. Uiteindelijk staat het een ieder nu nog vrij om ervoor te kiezen om wel of geen mondkapje te gebruiken.

Zorgbonus

Onze branchevereniging/koepelorganisatie VGN heeft een afwegingskader opgesteld voor het toekennen van de landelijke zorgbonus, een kader dat wij volgen. Dit betekent dat alle medewerkers die cliënten hebben begeleid tussen 1 maart en 1 september de zorgbonus krijgen. Een mooie opsteker voor een groot aantal van onze medewerkers!

Als een cliënt besmet is op een locatie

We hopen natuurlijk dat het niet gebeurt, maar met de toenemende besmettingen in Nederland, is het mogelijk dat zich ook op onze locaties een besmetting voordoet. Om hier goed op voorbereid te zijn maken de locaties, op basis van een checklist, een draaiboek voor deze situatie. Mocht er sprake zijn van een besmetting op locatie dan worden de ouders en verwanten uiteraard zo snel mogelijk geïnformeerd.

Hieronder leest u de brief aan ouders en verwanten van 8 oktober 2020.

Brief ouders en verwanten 8 oktober (pdf)

« terug