Coronavirus update 6-11-2020 - Actueel

06-11-2020

De overheid heeft op basis van het aantal besmettingen het risiconiveau van onze regio, Noord- en Oost-Gelderland, gisteravond veranderd van ‘ernstig’ in ‘zeer ernstig’. Dit is helaas een zorgelijke ontwikkeling die we nauwgezet volgen. Het heeft ook gevolgen voor ons beleid voor het preventief gebruik van medische mondkapjes. 

Op onze locaties waar eerder preventief medische mondkapjes gebruikt werden, wordt dit vanaf vandaag verplicht voor medewerkers en bezoekers. Deze verplichting geldt ook voor de kwetsbare locaties en bij kwetsbare cliënten. We stellen medische mondkapjes beschikbaar voor de bezoekers van onze clienten op de locaties.

Het kan zijn dat onze medewerkers van andere locaties op basis van het risiconiveau ‘zeer ernstig’ alsnog besluiten om preventief medische mondkapjes te gebruiken. Als dit besluit wordt genomen, dan is dit verplicht voor medewerkers en bezoekers.

Voor medewerkers op locaties waar niet preventief medische mondkapjes worden gebruikt, blijft het volgende gelden. Zij kunnen besluiten om ter bescherming van zichzelf een medisch mondkapje te dragen, als de belangrijke hygiënemaatregelen en het hanteren van de 1.5 meter afstand in een specifieke situatie met een cliënt in het gedrang komen.

Vanzelfsprekend gebruiken we altijd medische mondkapjes als er een (vermoeden is van) besmetting van cliënten op locaties.

Hieronder kunt u de brief en richtlijn lezen die wij vandaag naar alle ouders en verwanten van onze cliënten hebben gestuurd.

Brief ouders en verwanten 4 november (pdf)

Richtlijnen (pdf)

 

 

 

 

« terug