Coronavirus update 15-12-2020 - Actueel

15-12-2020

Besmettingen locaties
Op een tweetal woonlocaties waar sprake is van geclusterde besmettingen is een aantal nieuwe besmettingen geconstateerd. De situatie op deze locaties is dus nog steeds heel spannend voor onze cliënten, medewerkers en ouders en verwanten. Daarnaast zijn er ook andere locaties waar besmettingen naar voren zijn gekomen, gelukkig is hier nog sprake van geïsoleerde besmettingen. De dagbestedingslocatie het Matenveld blijft uit voorzorg deze week nog gesloten.
Vertaling maatregelen


Dagbesteding We zijn blij dat onze dagbestedingslocaties open kunnen blijven. Maar we weten ook dat er een extra risico is op besmettingen door groepen bijeen te laten komen. We vragen daarom een ieder extra aandacht te besteden aan de richtlijnen; 1.5 meter afstand houden, het volgen van de hygiënemaatregelen en het eventuele gebruik van een medisch mondkapje door medewerkers en cliënten.
Dagbesteding voor de kwetsbare locaties Onze kwetsbare cliënten lopen een extra risico. Daarom gaan we deze week onderzoeken wat we met de dagbesteding doen voor de cliënten op onze kwetsbare locaties (Kristal, Zonnesteen, Geode). Ook voor deze groepen blijft de dagbesteding in ieder geval deze week open.
Ontmoetingsplekken De ontmoetingsplekken blijven open voor dagbesteding en voor kwetsbare mensen uit de buurt. Het dragen van een (niet medisch) mondkapje wordt verplicht, dus niet alleen bij het verplaatsen binnen de ruimte maar ook als men zit.  
 
Onderwijs en kinderopvang
De scholen en de kinderopvang sluiten behalve voor kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Dit betekent dat de Doggersbank open blijft.


De scholen Kroonpad en Zonnehoek zijn zich aan het beraden of zij open gaan na de kerstvakantie danwel noodopvang bieden. Wij wachten dit besluit af en zullen hier met zorg in onderwijs en met de BSO op aansluiten. We blijven ook logeeropvang bieden.
Ambulante begeleiding


Het beleid blijft ongewijzigd, we blijven ambulante begeleiding thuis bieden, tenzij. Vanuit de gedachtegang dat het ook hier om mensen gaat in een kwetsbare positie, voor wie het contact heel belangrijk is.
 
Bezoek op woonlocaties
Het maximum aantal bezoekers gaat omlaag naar 2 personen per dag per cliënt, m.u.v. 24-25-26 december dan is het 3 bezoekers per dag. Het bezoek wordt in het eigen appartement ontvangen, niet in de gemeenschappelijke ruimten.

Groepen buiten
Ook buiten geldt een maximum van 2 personen per groep, tenzij het om 1 huishouden gaat.
 
Gedeeltelijke sluiting winkels
De winkeldeuren van De Kruidentuin, Mode & Co Apeldoorn en Epe en Het Atelier sluiten voor klanten. De Buurtwinkel Epe blijft als supermarkt open.
 
Thuiswerken voor de ondersteuning
Iedereen vanuit de ondersteunende afdelingen werkt thuis en alle vergaderingen en bijeenkomsten vinden digitaal plaats. Het Kantoor blijft open voor de cliënten die hier dagbesteding hebben.
 
Vaccineren
In januari start – naar alle waarschijnlijkheid – de vaccinatie tegen het coronavirus. De vaccinatiestrategie in Nederland is gericht op het beschermen van de mensen die het meest kwetsbaar zijn. We zijn blij dat de zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg in de 2e ronde aan de beurt zijn, na de medewerkers in de verpleegtehuizen.
Hieronder leest u de brief die vandaag en eerder deze maand zijn verstuurd naar de ouders en verwanten van onze cliënten.

Brief ouders en verwanten 2 december (pdf)
Brief ouders en verwanten 9 december (pdf)
Brief ouders en verwanten 15 december (pdf)

 

« terug