Coronavirus update 23-12-2020 - Actueel

23-12-2020

De laatste update van dit jaar met een overzicht van de gemaakte afspraken;

Dagbesteding kwetsbare locaties: in goed overleg met medewerkers en ouders/verwanten is besloten om ook voor de cliënten van het Kristal, de Zonnesteen en de Geode de dagbesteding vorm te blijven geven binnen onze dagbestedingslocaties.

Opening scholen voor speciaal basisionderwijs: Inmiddels is duidelijk geworden dat het Kroonpad na de kerstvakantie volledig open blijft en de Zonnehoek alleen open blijft voor noodopvang aan kwetsbare leerlingen. Met onze diensten zorg en onderwijs en de BSO sluiten we hierop aan.

Vaccineren
Het vaccineren voor zorgmedewerkers start op 8 januari. Als eerste zijn de medewerkers binnen de verpleegtehuizen aan de beurt om zich te laten vaccineren, daarna volgen de medewerkers uit de gehandicaptenzorg en dus ook  onze medewerkers. Medewerkers, stagiaires, leerlingen, ZZP’ers en uitzendkrachten boven de 18 jaar die rechtstreeks contact hebben met cliënten zullen een uitnodiging ontvangen van ons om zich te laten vaccineren. Over vrijwilligers is nog geen duidelijkheid. De vaccinatie zal dan op een centrale locatie plaatsvinden, uitgevoerd worden door de GGD en is vrijwillig.

In het nieuwe jaar zal ook gestart worden met het vaccineren van bewoners van verpleeghuizen en woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking. 
De vaccinatie voor onze cliënten zal verzorgd worden door hun eigen huisartsen. De uitnodiging voor deze vaccinatie zal dan ook door de huisarts worden gedaan. 

Logeren: In de kerstvakantie zijn er cliënten die graag willen logeren bij familie. Dit is nog steeds mogelijk al vragen we hierin wel terughoudendheid. 

Hieronder vindt u de brief voor ouders en verwanten van 22 december.

Brief ouders en verwanten 22 december (pdf)

« terug