Coronavirus update 13-01-2021 - Actueel

13-01-2021

Het goede nieuws voor nu is dat er geen nieuwe clusters van besmettingen zijn op onze locaties. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft. De dagbestedingslocaties, de Ontmoetingsplekken (voor dagbesteding) en ons Vroeghulpcentrum Doggersbank blijven open. Ook blijven we logeeropvang bieden.

De volgende maatregelen worden verlengd tot en met 9 februari:

Onderwijs
Tot 25 januari, een moment dat de basisscholen misschien weer open gaan, blijft het Kroonpad als school open en biedt de Zonnehoek noodopvang. Hier blijven we met onze diensten Zorg in Onderwijs en BSO op aansluiten.

Bezoek op woonlocaties: het maximum aantal bezoekers is 2 personen per dag per cliënt. Het bezoek wordt in het eigen appartement ontvangen, niet in de gemeenschappelijke ruimten.

Groepen buiten: er geldt een maximum van 2 personen per groep, tenzij het om een huishouden gaat.

Niet-essentiële winkels: de winkels van De Kruidentuin, Mode & Co Apeldoorn en Epe en Het Atelier blijven dicht voor klanten. De Buurtwinkel in Epe blijft als supermarkt open.  

Vaccineren cliënten
De overheid heeft bepaald dat cliënten die onder verantwoordelijkheid vallen van de instellingsarts als eerste groep worden gevaccineerd. Daarna volgt de groep cliënten die bij ons wonen en onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts vallen. Gisteren is duidelijk geworden dat het vaccineren van onze cliënten vanaf 25 januari gaat starten. Vanaf wanneer dan concreet de uitnodigingen verstuurd worden vanuit onze huisartsen en er een plek vrij is om gevaccineerd te worden zal nog even onduidelijk blijven. Om alvast goed voorbereid te zijn hebben we alle betrokkenen gisteren geïnformeerd.

Cliënten die zelfstandig wonen en ambulante begeleiding van ons krijgen gaan mee in het reguliere vaccinatieproces, tenzij zij tot een uitzonderingsgroep behoren. Voor cliënten die dagbesteding bij ons volgen geldt hetzelfde.

Vaccineren medewerkers
Vandaag heeft het kabinet bekend gemaakt dat zorgmedewerkers van de gehandicaptenzorg vanaf de week van 8 februari het vaccin van AstraZeneca krijgen aangeboden. De exacte startdatum is afhankelijk van de toelating en levering van dit vaccin. In eerdere berichtgeving is aangegeven dat zorgmedewerkers het BioNTech/Pfizer krijgen. Dit is veranderd doordat het kabinet de vaccinatiestrategie heeft aangepast. De reden hiervoor is dat de vaccinatiebereidheid in de ouderenzorg groot is en de Gezondheidsraad heeft geadviseerd om het vaccin BioNTech/Pfizer voor een deel van de bewoners in verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in te zetten. Wij volgen de berichtgeving vanzelfsprekend op de voet.

Hieronder de brief die op 13 januari is verstuurd naar de ouders en verwanten van onze cliënten.

Brief ouders en verwanten 13 januari 2021 (pdf)

« terug