De Meerwaarde - Actueel

01-04-2019

Door samen te werken kom je verder! Graag vertellen we je over onze deelname aan het project De Meerwaarde. Deze samenwerking is een initiatief van de Werkgroep Onderwijs en Zorg in Apeldoorn. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van onderwijs vanuit De Zonnehoek, Het Kroonpad en zorgaanbieders De Passerel, ’s HeerenLoo, het SWV Apeldoorn (passend onderwijs) en gemeente Apeldoorn.

Met dit project willen we komen tot een optimale afstemming tussen onderwijs en zorg voor kinderen tussen 4 en 13 jaar met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag en intensieve begeleiding. Voor hen is gebleken dat onderwijs op een school voor speciaal onderwijs, binnen het cluster 3, niet mogelijk is.

Na een eerdere verkenning, onder andere, door bezoeken aan vergelijkbare projecten in Arnhem en Ede en onze groep EIGEN binnen Woonvorm Homerus in Apeldoorn is er zicht op de onderwijs- en zorgbehoeften van deze leerlingen. Op basis van deze ervaringen biedt project De Meerwaarde de mogelijkheden en kansen afgestemd op de behoeftes in een omgeving met maximale duidelijkheid, ontwikkeling en veiligheid. Het project start op de locatie De Regenboogbrink 6 op het terrein van ‘s HeerenLoo.

In de komende maanden zijn er gesprekken met de toekomstige leerlingen en hun ouders. De verkenning gaat via de huidige scholen en SWV Apeldoorn. Er zijn toelatingscriteria opgesteld en er wordt eerst binnen de gemeente Apeldoorn bekeken welke leerlingen goed passen binnen dit project. Het zal gaan om een schooljaar-opzet van 48 weken, waardoor er rust en duidelijkheid voor de leerlingen ontstaat.

In september 2019 zal het project starten met een eigen team vanuit onderwijs en zorg, op een geïntegreerde wijze in methodiek, werkwijze en verslaglegging.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact met ons op via: 055-3683838 en vraag naar Suzanne Mak.

 

« terug