Commissie Ethiek

 

Ethiek is eigenlijk niet meer dan heel grondig nadenken over wat we ‘goed’ vinden en wat niet. In het leven van alledag doen we van alles alsof het de normaalste zaak van de wereld is. We denken daar meestal niet bij na, en dat is maar goed ook. We kunnen niet iedere keer bij alles stilstaan, want dan zou er niets meer gebeuren.Toch kan het heel zinnig zijn om ons vanzelfsprekende gedrag af en toe eens ter discussie te stellen. We kunnen ons bijvoorbeeld afvragen of de manier waarop we zorgvragers bejegenen wel een goede manier van bejegening is. Soms worden we ook wel gedwongen om na te denken omdat we ingewikkelde problemen tegenkomen. Een zorgvrager wil bijvoorbeeld begeleid zelfstandig wonen, maar zijn ouders willen dit niet. Wat nu? Ethiek denkt over deze vragen na en gebruikt daarbij onder andere onze ervaring (wat we al ‘goed’ vinden) en verschillende manieren om over ethische problemen na te denken. Dit nadenken leidt niet altijd tot een pasklaar antwoord. Het kan echter wel meer inzicht geven en misschien suggesties aan de hand doen voor ons handelen.

Wat doet de commissie Ethiek

De Commissie Ethiek is een samenwerkingsverband tussen Elver, Siza, Zozijn en de Passerel. De Commissie Ethiek heeft tot doel zorgvragers, zorgverleners, ouders, wettelijke vertegenwoordigers en instellingen te helpen bij de bezinning op morele vraagstukken. Dat betekent dat de Commissie u zal helpen als u met een morele vraag bij de Commissie komt. De Commissie zal samen met u en eventuele andere betrokkenen proberen op systematische wijze alle belangrijke argumenten en overwegingen tegen elkaar afwegen om u te helpen tot een goede beslissing te komen. Soms vraagt u zich achteraf af of een beslissing of handelwijze wel goed was. U kunt de Commissie Ethiek dan alsnog vragen om alle argumenten en overwegingen eens op een rijtje te zetten. Misschien blijkt dat de genomen beslissing in dit geval het beste was. Het is ook mogelijk dat een andere beslissing misschien beter was geweest. In nieuwe, vergelijkbare situaties kan dit inzicht een rol gaan spelen. De Commissie Ethiek ziet het ook als haar taak om een bijdrage te leveren aan het beleid op het gebied van zorg aan mensen met een handicap.

Welke vragen of onderwerpen kunnen ingebracht worden?

Alle situaties waarbij u zich afvraagt wat een moreel goede handelwijze zou zijn of wat hier moreel het beste is, kunt u aan de Commissie voorleggen. De vraag kan gaan over de specifieke situatie van een zorgvrager. Bijvoorbeeld: Mag de vrijheid van deze zorgvrager beperkt worden? Is voor deze zorgvrager een medische ingreep wel of niet (meer) wenselijk? Is het beter voor deze zorgvrager om begeleid zelfstandig te wonen of om binnen de instelling te blijven? En in het verlengde hiervan: Hoe ga je om met meningsverschillen tussen begeleiders en ouders over wat het beste is voor de zorgvrager? Het kan ook gaan om meer algemene morele vragen. Tegenwoordig staat autonomie in deze sector in de belangstelling, maar wat betekent respect voor autonomie in het geval van mensen met een (verstandelijke) beperking. Of een instelling kan advies vragen over haar beleid over onderwerpen als stervensbegeleiding, seksualiteit of ouderschap van zorgvragers. In al deze gevallen kan de Commissie Ethiek geraadpleegd worden.

Bij wie en hoe kan een onderwerp worden ingebracht?

Zorgvragers en allen, die direct betrokken zijn bij de zorg voor, de dienstverlening aan of de dagelijkse omgang met zorgvragers kunnen een vraag of onderwerp voorleggen aan de Commissie Ethiek. U kunt uw vraag schriftelijk en voorzien van de nodige toelichting (beschrijving van de situatie, wie erbij betrokken zijn) bij het secretariaat van de Commissie indienen. De behandeling is besloten en de verstrekte informatie wordt als vertrouwelijk behandeld. De Commissie kan u en, indien nodig, andere personen uitnodigen in haar vergadering om het probleem nader toe te lichten. De Commissie streeft ernaar binnen twee maanden nadat een vraag aan haar is voorgelegd met een reactie te komen. Daarbij zal zij natuurlijk rekening houden met de urgentie van de vraag. Ook als u niet zeker weet of het gaat om een moreel probleem of indien u graag enige hulp wil bij de schriftelijke formulering van het probleem, kunt u contact opnemen met de Commissie.

De commissie Ethiek brengt 2x per jaar een nieuwsbrief uit. U kunt deze nieuwsbrief downloaden door op onderstaande link te klikken.

Klik hier om Nieuwsbrief 1 te downloaden.

Klik hier om Nieuwsbrief 2 te downloaden.

Klik hier om het verslag van de studiedag te downloaden.

Klik hier om de uitnodiging voor de Thema studiedag op 21 januari 2016 te downloaden.

Klik hier om de routekaart van de Commissie Ethiek te downloaden.

Klik hier om de routekaart van het Moreel Beraad te downloaden.
 

Leden van de Commissie Ethiek

Leden 
Bert Molewijk, Ethicus
Loes Dijker, Zozijn
Gerda Altena, Zozijn
Ria Reijmer, Zozijn
Anne-Pier van der Meulen, Elver
Renee Siebol, Siza
Anja Wunderink, De Passerel
Rens Diepenbroek, De Passerel
Gerry van Dijk, Elver
Lorette Fruytier, Elver
Yvonne Bos, Zozijn

Secretariaat:
Yvonne Bos
y.bos@zozijn.nl
bezoekadres Zozijn hoofdkantoor:
Molenallee 50, 7384 AN Wilp
postadres Zozijn:
Postbus 10, 7390 AA Twello
Tel.: 0575 - 593900.
fax: 0575-594290

Contactgegevens commissielid van De Passerel

Anja Wunderink, De Passerel: Anja.Wunderink@de-passerel.nl