Disclaimer

 

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  - de eigenaar: de eigenaar van de website;
  - gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  - u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  - de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
 7. De informatie verzonden in een emailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien een e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het emailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen of te vernietigen. De Passerel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden emailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan of eventuele schade aan uw systeem.