Disclaimer

Website

Als Passerel besteden we veel aandacht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website volledig, correct en te allen tijde actueel is. Indien u als bezoeker desondanks onjuistheden signaleert waarderen wij feedback hierop. Op basis hiervan kunnen we ervoor zorgen dat de verstrekte informatie wordt aangepast. Ondanks alle zorgvuldigheid aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden vermeld op onze website.

Informatie delen vinden we belangrijk. Daarnaast willen we ook zorgvuldig met de informatie omgaan. Indien u bepaalde informatie wilt gebruiken om te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, mag dit alleen als hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven door ons als Passerel.

E-mail:

De informatie verzonden in dit emailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als Passerel gaan we zeer zorgvuldig met informatie om, indien een e-mailbericht niet aan u gericht is, verzoeken wij u vriendelijk dit ons te melden en het emailbericht te retourneren aan de verzender. Om vervolgens origineel en eventuele kopieën te verwijderen of te vernietigen.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die we betrachten, staat De Passerel niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden emailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan of eventuele schade aan uw systeem.

Voor vragen of opmerkingen:  T: 055 – 3683838 / E: info@de-passerel.nl