EIGEN dagbesteding

Bij Eigen dagbesteding bieden wij dagbesteding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, een stoornis of complexe problematiek vanaf  5  tot ongeveer 20 jaar. De vraag om ondersteuning verschilt, een aantal kinderen en jongeren krijgen dagbesteding, een aantal hebben (nog) geen plek binnen het schoolsysteem en/of zijn (tijdelijk) vrijgesteld van onderwijs.

Wij vinden dat zij allemaal recht hebben op het verkennen van hun ontwikkelingsmogelijkheden, dit doen onze professionele begeleiders dan ook samen met hen. De naam Eigen is bewust gekozen, iedereen mag bij ons zichzelf zijn. De ‘eigen ik’ wordt gezien. 

Ieder kind en jongere heeft, binnen het groepsprogramma, een individueel dagprogramma dat is afgestemd op wat hij of zij kan en aankan. Dit doen we kleinschalig in overzichtelijke ruimtes waar we zowel binnen als buiten veiligheid en rust bieden. We kijken altijd naar mogelijkheden tot doorstoom naar het onderwijs of andere vormen van dagopvang en bieden juist een tussenstap als een kind of jongere hier nog niet klaar voor is.

We delen hier graag de ervaring van Michael van Os, een van de ouders met wie we nauw samenwerken:

Nadat onze dames (drieling) 2 jaar op de Doggersbank hebben doorgebracht werd het tijd om naar een vervolg opleiding te gaan omdat ze 5 jaar werden. Aangezien ze in de periode bij de Doggersbank hebben vastgesteld dat het om een autisme stoornis gaat lopen ze daardoor ook achter in hun ontwikkeling. Daar onze dames nog niet klaar waren voor een vervolgtraject konden ze terecht bij Eigen dagbesteding om die laatste stappen te zetten.

Voor ons is Eigen dagbesteding de perfecte omgeving voor de kinderen die ondanks de leeftijd en leerplicht nog niet helemaal klaar zijn voor een vervolgtraject. Met name de expertise omtrent het gedrag van het kind sloot heel goed aan waarbij we duidelijke stappen vooruit zien. Naast de leuke omgeving (klas en speelruimte) is er een perfecte combinatie van vastigheid en variatie mbt tot de begeleiders. We zijn heel blij met het contact en de flexibiliteit die ons in deze periode geboden werd. Wij kunnen daarom zo'n tussenstap bij Eigen dagbesteding heel erg aanraden om te voorkomen dat een kind ergens geplaatst wordt waar hij of zij nog niet helemaal klaar voor is.

Goed om te weten

We werken bij Eigen dagbesteding aan de hand van de methodiek Triple-C. We kijken naar het gedrag van de kinderen en  jongeren en passen daar onze begeleiding op aan. Ook staan we ouders bij met passend advies en werken nauw samen met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten. Voor begeleiding bij Eigen dagbesteding is een indicatie VG7 nodig.

Heb je vragen of wil je mogelijkheden bespreken, neem dan contact op met onze consulenten van Informatie & Advies via: 055-368 38 38.