Woonvorm Homerus

De samenwerking met ouders, individueel en in groepsverband, is vaak de start van een nieuw project. De eerste plannen voor deze woonvorm aan de Homerusstraat in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen ontstonden dan ook na vragen van ouders over de toekomst van hun kinderen. Eind 2017 namen de bewoners er hun intrek en gingen de nieuw gevormde teams van begeleiders van start.

De woonvorm bestaat uit gebouwen met elk twee verdiepingen en biedt een fijne woonplek aan:

  • Kinderen met een verstandelijke beperking en intensieve ondersteuningsbehoefte.
  • Jongeren met een ernstig meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperking.
  • Jong volwassenen die zelfstandig wonen met 24-uurs begeleiding.

 

Kinderen

De kinderen die hier wonen zijn tussen de 9 en 14 jaar, zij gaan overdag naar dagbesteding op een van onze locaties of volgen speciaal onderwijs. De kinderen hebben een (ernstig) verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Binnen deze woning bieden we de kinderen, onder zeer intensieve begeleiding, een plek waar ze zoveel als mogelijk het gewone leven ervaren en daarmee een waardevolle plaats innemen in onze samenleving.

Jongeren

De jongeren hebben een ernstige verstandelijke - en lichamelijke beperking. Bewegingen die voor de meeste mensen gewoon zijn, zijn voor hen vaak niet mogelijk. Daarbij vertonen ze ander gedrag door bijvoorbeeld autisme of beperkingen in het horen en zien. De jongeren hebben een eigen appartement waar ze kunnen rusten, slapen en spelen. Deze appartementen zijn in de buurt van de leefruimtes zodat onze medewerkers altijd in het zicht zijn, ook als de jongeren in hun kamer zijn. Juist het contact is erg belangrijk.

Jong volwassenen

De jong volwassenen hebben een eigen appartement met een woonkamer, keukenblok en badkamer. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van een gezamenlijke ruimte. Het doel is dat ze zo zelfstandig mogelijk hun leven inrichten en binnen hun mogelijkheden voor zichzelf en hun woning zorgen. Wij werken nauw samen met hun ouders die onder de naam ‘De Vuursteen’ samen optrekken. Kijk ook op: http://www.wooninitiatiefdevuursteen.nl/

Samenwerking

Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren gezien en begrepen worden. Dat lukt het beste met mensen die zij kennen, op eenzelfde manier werken en deskundig zijn in hun begeleiding. De begeleiders van deze woonvorm werken zeer intensieve samen met onze medewerkers van dagcentrum de Baskuul en woonvorm de Geode.

Terug in de tijd

Contact met de omgeving geeft een sfeer van veiligheid. De Homerusstraat ligt aan de rand van Apeldoorn en toch middenin het dagelijks leven. We willen ook echt deel uitmaken van de wijk en samenwerken met instanties in de buurt. Ruim veertig jaar geleden werd hier onze woonlocatie De Dijk in gebruik genomen. In die tijd, de jaren ’70, was het als een van de eerste gezinsvervangende tehuizen (GVT) een moderne locatie. Jaren woonden cliënten er naar volle tevredenheid. In 2012 verhuisden zij naar hun nieuwe woonplek in de Geode en het Kristal. De tijdsgeest en de eisen die we aan het gebouw stellen zijn veranderd. De basisgedachte blijft hetzelfde: een passende en fijne woonplek bieden.