Woonvorm Homerus

De samenwerking met ouders, individueel en in groepsverband, is vaak de start van een nieuw project. De eerste plannen voor deze woonvorm aan de Homerusstraat in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen ontstonden dan ook na vragen van ouders over de toekomst van hun kinderen. De woonvorm bestaat uit gebouwen met elk twee verdiepingen en biedt een fijne woonplek aan:

  • Kinderen met een verstandelijke beperking en intensieve ondersteuningsbehoefte.
  • Jongeren met een ernstig meervoudige verstandelijke en lichamelijke beperking.
  • Volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
  • Jong volwassenen die zelfstandig wonen met 24-uurs begeleiding.

 

Kinderen van woonvorm EIGEN
De kinderen die hier wonen zijn tussen de 9 en 14 jaar, zij gaan overdag naar dagbesteding op een van onze locaties of volgen speciaal onderwijs. De kinderen hebben een (ernstig) verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag. Binnen deze woning bieden we de kinderen, onder zeer intensieve begeleiding, een plek waar ze zoveel als mogelijk het gewone leven ervaren en daarmee een waardevolle plaats innemen in onze samenleving.

Jongeren van woonvorm De Zonnesteen
Op de Zonnesteen wonen jongeren met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Dit houdt in dat de jongeren zowel een verstandelijke als een lichamelijke beperking hebben. Bewegingen die voor de meeste mensen gewoon zijn, zijn voor hen vaak niet mogelijk. Daarbij vertonen ze ander gedrag door bijvoorbeeld autisme of beperkingen in het horen en zien. De jongeren hebben een eigen appartement waar ze kunnen rusten, slapen en spelen. Deze appartementen zijn in de buurt van de leefruimtes zodat onze medewerkers altijd in het zicht zijn, ook als de jongeren in hun kamer zijn. Juist het contact is erg belangrijk.Wij bieden diverse activiteiten gericht op hun welzijn. Zij staan centraal, in onze begeleiding werken wij nauw samen met ouders, onze collega's van dagbesteding bij de Baskuul en de benodigde disciplines. Samen bieden wij veiligheid, structuur en vooral heel veel plezier om zo het beste in elkaar naar boven te halen. De activiteiten die wij op de Zonnesteen bieden variëren van de algemene dagelijkse verzorging, tot snoezelen en belevingsactiviteiten zoals wandelen.

Volwassenen van woonvorm De Maansteen
Op de Maansteen wonen zes cliënten met een verstandelijke- en lichamelijke beperking. De leeftijd varieert van 20 jaar tot 55 jaar. De cliënten hebben een eigen appartement met badkamer en keukenblok. Overdag volgen zij dagbesteding bij dagcentrum het Matenveld of arbeidsmatige dagbesteding bij Het Atelier of Het Oude Kantongerecht. Ook bij de Maansteen werken we zeer nauw samen met ouders, deze samenwerking zien wij als een partnerschap. We delen hun ervaringen waar wij, als professionals, een passende vorm aan geven.

Jong volwassenen van woonvorm De Vuursteen
De jong volwassenen hebben een eigen appartement met een woonkamer, keukenblok en badkamer. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van een gezamenlijke ruimte. Het doel is dat ze zo zelfstandig mogelijk hun leven inrichten en binnen hun mogelijkheden voor zichzelf en hun woning zorgen. Wij werken nauw samen met hun ouders die onder de naam ‘De Vuursteen’ samen optrekken. Bekijk ook eens de website van Stichting vrienden van de Vuursteen

Terug in de tijd
Contact met de omgeving geeft een sfeer van veiligheid. De Homerusstraat ligt aan de rand van Apeldoorn en toch middenin het dagelijks leven. We willen ook echt deel uitmaken van de wijk en samenwerken met instanties in de buurt. Ruim veertig jaar geleden werd hier onze woonlocatie De Dijk in gebruik genomen. In die tijd, de jaren ’70, was het als een van de eerste gezinsvervangende tehuizen (GVT) een moderne locatie. Jaren woonden cliënten er naar volle tevredenheid. In 2012 verhuisden zij naar hun nieuwe woonplek in de Geode en het Kristal. De tijdsgeest en de eisen die we aan het gebouw stellen zijn veranderd. De basisgedachte blijft hetzelfde: een passende en fijne woonplek bieden.

Vragen of aanmelden?
Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dit kan bij onze consulenten van Informatie & Advies.