De Passerel in Bulgarije

Tijdelijke afbeelding 2De Passerel is al een aantal jaren actief in Bulgarije. Er worden daar, samen met de Bulgaarse overheid, ouders en zorgverleners, stappen gezet om de condities voor mensen met een beperking sterk te verbeteren. De huidige situatie is, vergeleken met ons land, een hele stap terug in de tijd.

Tijdens een werkbezoek in Nederland kwamen medewerkers van De Passerel voor het eerst in gesprek met de Bulgaarse partners. Er was direct een verwantschap waarbij de taalbarrière al snel vervaagde. De betrokkenheid bij de omstandigheden voor mensen met een verstandelijke beperking bleek de verbinding te zijn. In de beginjaren bestond het contact voornamelijk uit persoonlijke gesprekken om hierdoor duidelijk te krijgen wat er nou precies nodig was in Bulgarije. Er bleek, zowel bij de overheid als bij de ouders zelf, een grote behoefte aan ondersteuning. Na deze periode wilden we ook echt wat voor ze doen.”

Met subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd van 2007 tot 2010 het eerste project voltooid, het zogenaamde Matra-project. Tijdens dit project werd de rol van de Bulgaarse ouders versterkt. Er werd met gemeentes en overheden gepraat en verschillende zorginstrumenten, zoals een persoonlijk plan, werden ingevoerd. Na dit eerste project was er een dringende vraag van de Bulgaarse overheid. Zij hadden duidelijk gekregen dat ze geen grip meer hadden op hun eigen zorgverlening en hadden hier hulp bij nodig. Begin 2009 werd een tweede project gestart, het zogenaamde MPAP-project. Dit keer werd het project gefinancierd door het Agentschap NL (voorheen EVD Internationaal) in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Medewerkers van De Passerel gaan regelmatig naar Bulgarije. Er wordt hard gewerkt aan het opnieuw inrichten van het zorgsysteem waarbij er nauw samengewerkt wordt met drie verschillende Bulgaarse ministeries. Daarnaast heeft De Passerel nog een aantal verschillende projecten in o.a. Lovech, Sopot, Sevlievo en Blagoevgrad.

Het werk in Bulgarije is meer dan alleen een project. Het is werken vanuit het hart. Het geeft medewerkers enorm veel plezier en inspiratie. Dit wordt vervolgens weer overgebracht binnen de eigen organisatie. Cliënten gaan nu en dan ook op werkbezoek. Zij ondersteunen de Bulgaarse jongeren met een beperking bij voor ons eenvoudige dingen zoals het dekken van tafels of in de keuken helpen.

Klik hier voor het verslag '1 jaar intensieve samenwerking in Sofia, Bulgarije'.