Vroeghulpcentrum Doggersbank

Een kind ontwikkelt zich in de eerste jaren van zijn of haar leven. Praten, eten, lopen, spelen, het lijkt zo vanzelfsprekend. Als de ontwikkeling anders verloopt denken we graag mee met jou en jullie als ouder(s). Binnen Vroeghulpcentrum Doggersbank bieden we begeleiding, ervaring en expertise.

Samen sterk

Er is de mogelijkheid voor een plek binnen een van onze groepen (ook wel bekend onder de naam Pippo).  Iedere groep heeft een eigen samenstelling, we kijken samen met jou en jullie als ouder(s) welke groep het beste past bij het kind. Een van onze persoonlijk begeleiders is de contactpersoon bij wie je terecht kunt met al jouw vragen. Samen met  ouders, stellen we een plan op voor passende begeleiding. We observeren, volgen en stimuleren het kind binnen zijn of haar eigen mogelijkheden. De groepstijden zijn van 8.30 uur tot 14.30 uur, een aantal dagen bieden we een verlengde dag tot 18.00 uur.

Binnen ons vroeghulpcentrum adviseren we ook in aanvullend onderzoek en individuele begeleiding, bijvoorbeeld door onze fysiotherapeut of logopedist. Dit alles in nauwe samenwerking met jou en jullie als ouder(s), jij kent jouw kind immers het allerbeste. Naast het onderzoek en de begeleiding ondersteunen wij bij het aanvragen van een beschikking bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Met Vroeghulpcentrum Doggersbank als basis bieden onze ambulante begeleiders ondersteuning thuis, bij de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of op school. Bekijk hiervoor het menu Ambulant op deze website.

Je bent van harte welkom bij:

Vroeghulpcentrum de Doggersbank
Pinksterbloem 25
7322 GS in Apeldoorn
Tel.: (055)-3561785

Bekijk onze online brochure:

Vroeghulpcentrum Doggersbank