Kind en jongere

Kinderen en jongeren bieden wij specialistische ondersteuning als het gaat om een (vermoeden van) ontwikkelingsachterstand, verstandelijke- of meervoudige beperkingen. Wij bieden de begeleiding zoveel mogelijk dichtbij de bekende woonomgeving. Thuis, bij de peuterspeelzaal, op school of op een van onze locaties.

Kies in het menu voor Kind en Jongere om de verschillende vormen van ondersteuning te bekijken.