Klachten

Wij doen ons uiterste best om onze begeleiding af te stemmen op de wensen van onze cliënten en die van hun ouders en verwanten. Onze ambities zijn groot, hierin zijn we nou eenmaal eigenwijs. Toch realiseren we ons dat ons voornemen niet altijd slaagt. Er kunnen situaties ontstaan waar onze clienten of hun ouders en verwanten ontevreden over zijn. Deze ontevredenheid noemen we een klacht. En klachten, daarover gaan we met elkaar in gesprek.

Wat kunt u doen als u ontevreden bent?

Meld dit zo snel mogelijk bij de betrokken persoonlijk begeleider en ga het gesprek aan.

Komt u er samen niet uit?

Bespreek dit dan met de Manager Zorg van de betreffende locatie. Vraag de persoonlijk begeleider om de contactgegevens.

Komt u ook na dit gesprek niet tot een gezamenlijke oplossing?

Dan kunt u in gesprek gaan met onze eigen klachtenfunctionaris, bereikbaar via e-mail: klachtenfunctionaris@de-passerel.nl, telefoon: 055-3683838 en ons postadres. De Passerel, ter attentie van de klachtenfunctionaris, Postbus 40018, 7300 AX Apeldoorn

Komen we er samen niet uit?

Leg uw klacht dan voor aan de onafhankelijke klachtencommissie. Zij behandelen uw klacht vertrouwelijk. Als dat nodig is, dan vragen ze u of de betrokken medewerkers om meer informatie. U ontvangt hun advies per brief. De contactgegevens van de externe klachtencommissie Pluryn zijn: Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen, e-mail: klachtencommissie@pluryn.nl

Bekijk hier onze klachtenregeling zodat u stap voor stap kunt zien hoe wij te werk gaan.

Voor onze cliënten: Woon, werk of krijg jij dagbesteding bij De Passerel en ben je ergens ontevreden over? Bekijk hier de flyer over wat je dan kunt doen en ga het gesprek aan met jouw begeleider(s).