Kwaliteit

We kijken meer dan ooit naar de ervaren kwaliteit van bestaan door onze clienten. De focus ligt op leren en verbeteren en in het verlengde daarvan wordt invulling gegeven aan het verantwoorden ervan. Het Kwaliteitskader van onze branche-organisatie VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) heeft hier een impuls aan gegeven. Een ontwikkeling die past bij de lerende organisatie die wij zijn. Onze kwaliteit is de dagelijkse praktijk, een manier van kijken en doen.

De kwaliteit van onze dienstverlening wordt bepaald door:

  • de ervaring van de geboden ondersteuning door onze cliënten en hun ouders en verwanten
  • de bekwaamheid en geboden veiligheid van en voor onze medewerkers
  • het faciliteren in de randvoorwaarden door onze organisatie
  • onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in aansluiting met de samenleving

 

Aan de hand van deze vier perspectieven toetsen wij onze kwaliteit. Een van de instrumenten is onze jaarlijkse evaluatie als organisatie vertaald in ons kwaliteitsrapport. Lees hier ons kwaliteitsrapport 2021, Ons verhaal.