Kwaliteitsbeleid

De drie pijlers in het Kwaliteitsbeleid

Binnen De Passerel is er sprake van een kwaliteitsdriehoek. De uiteinden van deze driehoek vormen de drie pijlers waar het Kwaliteitsbeleid van De Passerel op gebaseerd is: professionele kwaliteit, subjectieve kwaliteit en formele kwaliteit. De subjectieve kwaliteit is de kwaliteit zoals deze door de cliënt en klant wordt beleefd. Het wordt ook wel de beleefde kwaliteit genoemd. De professionele kwaliteitsdimensie heeft te maken met hoe de medewerker omgaat met het begrip kwaliteit. Het heeft dus alles te maken met personeel. De derde en laatste pijler binnen het Kwaliteitsbeleid van De Passerel is de formele kwaliteit. Dit betreft alles wat te maken heeft met de eisen die van buitenaf aan onze organisatie worden gesteld. Denk hierbij aan ISO, de Inspectie en het kwaliteitskader van de VGN.

Het Kwaliteitsbeleid van De Passerel kent een integraal karakter. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers erbij betrokken worden. Kwaliteit zit bij ons echt in de lijn. Onze leidinggevenden stralen het werken aan kwaliteit van dienstverlening uit. Zij stimuleren en motiveren medewerkers hiertoe. Helderheid in visie en beleid, duidelijkheid in aansturing, een heldere structuur zijn voor ons belangrijke aandachtspunten. Wij nemen de kwaliteitscirkel als uitgangspunt; normeren, toetsen en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Sinds 2005 zijn wij ISO 9001 gecertificeerd.