Onze locaties

We vinden het belangrijk om naast onze cliënten en hun ouders/verzorgers te staan. Zo veel mogelijk in de voor hen bekende leefomgeving. Onze ervaring is dat dit een gevoel van bekendheid en veiligheid biedt. Om die reden zijn onze locaties regionaal verdeeld. Herkenbaar met ieder een eigen identiteit.