Cliënten- en verwantenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is in 1996 in het leven geroepen om cliënten inspraak te geven. Het verplicht iedere zorginstelling tot het instellen van een cliëntenraad. Wij geven dit vorm met een cliëntenraad en een verwantenraad. De leden van beide raden behartigen op hun eigen wijze de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hebben verschillende taken.

Binnen onze cliëntenraad laten onze clienten zelf hun stem horen, aan de verwantenraad nemen ouders/verwanten en vertegenwoordigers deel. Beide zijn voor ons een belangrijke gesprekspartner; wij hechten immers veel belang aan het goed luisteren naar onze cliënten en hun ouders, verwanten en vertegenwoordigers. Ook het ontvangen van gevraagd en ongevraagd advies over zaken die voor cliënten van belang zijn is voor ons van belang.

Als lid van de cliëntenraad durf je open en eerlijk te zijn en in gesprek te gaan met onze bestuurder. Het is geen klachtenplatform, wij willen als organisatie graag ‘gevoed’ worden.Van de leden van de verwantenraad vraagt het, naast de primaire verantwoordelijkheid als ouder/wettelijk vertegenwoordiger van hun eigen kind of familielid, het  vermogen om dit te overstijgen. Om het grotere belang te zien.

Voor meer informatie: cliëntenraad@de-passerel.nl en verwantenraad@de-passerel.nl