Cliëntenraad

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is in 1996 in het leven geroepen om cliënten inspraak te geven. Het verplicht iedere zorginstelling tot het instellen van een cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten en hebben verschillende taken. Zo geven zij gevraagd en ongevraagd advies over zaken die voor cliënten van belang zijn.

Als organisatie kijken wij vooral naar de goede bedoeling van deze wet, daar ligt voor ons de verbinding. Vanuit die verbinding passen wij het in in onze organisatie. Onze gezamenlijke belangen zijn een goede kwaliteit van dienstverlening, kundige - en betrokken medewerkers en de continuïteit van de organisatie.

Voorheen werkten wij met drie sectoren, iedere sector had een eigen cliëntenraad. Inmiddels hebben wij voor een andere organisatievorm gekozen, hier past ook een nieuwe vorm van medezeggenschap bij: één cliëntenraad van ouders/vertegenwoordigers. De cliëntenraad is voor ons een belangrijke gesprekspartner; wij hechten veel belang aan het goed luisteren naar onze cliënten en hun vertegenwoordigers. Van de leden vraagt het, naast de primaire verantwoordelijkheid als ouder/wettelijk vertegenwoordiger van hun eigen kind of familielid, het  vermogen om dit te overstijgen. Om het grotere belang te zien. Als lid van de cliëntenraad durf je open en eerlijk te zijn, ook in overleg met onze bestuurder. Het is geen klachtenplatform, aan de andere kant willen wij als organisatie graag ‘gevoed’ worden.

Naast de cliëntenraden zijn er binnen onze organisatie andere  vormen van medezeggenschap:

  • De individuele belangen leggen wij vast in het Persoonlijk Plan.

  • Voor inspraak in de gang van zaken per locatie zijn de locatieraden in het leven geroepen.

 

Voor meer informatie: cliëntenraad@de-passerel.nl