Meldcode Huiselijk Geweld

De Passerel en de meldcode huiselijk geweld

Als professional in de zorg kunnen medewerkers van De Passerel te maken krijgen met situaties van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.Vanaf 1 juni 2013 is  de 'Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' van kracht. De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Daarmee geldt de meldcode  ook voor De Passerel.

Wat is de meldcode?

De meldcode is een stappenplan van vijf stappen, waarin wordt aangegeven hoe er gehandeld moet worden bij vermoedens van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling. www.rijksoverheid.nl

De Passerel heeft de wettelijke verplichting om een protocol te hebben waarin staat beschreven hoe zij met de meldcode werkt. Het protocol is op te vragen bij De Passerel.