Meldcode Huiselijk Geweld

Als professional in de zorg kunnen onze medewerkers te maken krijgen met situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Sinds 1 juni 2013 is de 'Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling' van kracht. De meldcode geldt voor de sectoren gezondheidszorg, het onderwijs en de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Daarmee geldt deze meldcode ook voor ons.

Bekijk hier de meldcode

Op deze website van de rijksoverheid staat de meldcode voor professionals in vijf duidelijke stappen, waarin wordt aangegeven hoe er gehandeld moet worden bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.