Onze missie

De term ‘samenleving’ is niet voor niets ontstaan. In Nederland leven we samen. Iedereen hoort erbij. Ieder mens wil binnen zijn of haar eigen mogelijkheden een volwaardig lid van de samenleving zijn. Door interactie te hebben met anderen, waardering en erkenning te krijgen, kunnen talenten ten volste ontwikkeld en benut worden. Het lukt niet iedereen om helemaal zelfstandig in de samenleving te functioneren. De Passerel ondersteunt mensen, die dit niet geheel op eigen kracht kunnen. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Wij zijn er trots op om dit te mogen doen!

Iedere dag leven we met onze eigen persoonlijke context: onze familie, klein of groot, zichtbaar of onzichtbaar. Onze herkomst vormt ons. De relatie met familie is de belangrijkste die er is. De mens met een beperking en zijn of haar familie formuleert samen met ons de vraag voor ondersteuning. Wij gaan een partnerschap aan om die ondersteuning aan de cliënt en zijn omgeving te bieden. Wij willen in elke levensfase kunnen ondersteunen.

We hebben allemaal het recht op regie over ons eigen leven. Iedereen mag kiezen hoe en waar hij woont, leert, werkt en zijn vrije tijd invult. Wij ondersteunen mensen met een beperking en hun familie door de keuzemogelijkheden en de gevolgen ervan toegankelijk en begrijpelijk te maken. Dat vinden wij onze professionele verantwoordelijkheid!

Wij zoeken de mensen op in hun eigen vertrouwde omgeving, om bij alle facetten van het leven ondersteuning te bieden. Lukt dit niet, dan bieden we de ondersteuning in een kleinschalige bijzondere voorziening met een eigen sfeer. Verspreid over de regio zijn we in verschillende vormen dichtbij de mensen, in interactie met de samenleving. Vanuit al onze voorzieningen zoeken we lokale samenwerking met anderen; of het nou in een straat, buurt, dorp of stad is. Nabij en divers is wat wij willen zijn!


De missie is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 19 september 2012