Onze visie

De inhoud van de dienstverlening voor onze cliënten vormt de basis van onze visie. Deze ontstaat vanuit de intensieve samenwerking tussen cliënten, hun ouders/verzorgers en onze medewerkers. Onze visie bepaalt weer de koers van onze organisatie. Deze is stevig en voor langere termijn, met ruimte om ieder jaar iets bij te stellen. Bij De Passerel werken we met mensen. Mensen met een beperking. We kijken naar de mogelijkheden en hoe wij die kunnen ondersteunen. Het is een menselijke behoefte om je te ontwikkelen. Om te groeien. Om vertrouwen in jezelf te hebben. Aan ons de taak om goede voorwaarden te creëren voor onze cliënten.

Partnerschap

In de relatie met onze cliënten en hun ouders/verzorgers staat partnerschap centraal. Wij zien partnerschap als het gelijkwaardig met elkaar omgaan op verschillende gebieden. Met respect voor ieders verantwoordelijkheden en posities. We gaan de dialoog aan met cliënten en ouders/verzorgers en bekijken samen hoe en in welke mate er invulling gegeven wordt aan de dienstverlening. Wij kiezen ook voor partnerschap met onze medewerkers. Zij dragen onze visie immers dagelijks uit. De inhoud van de dienstverlening vormt samen met het partnerschap met onze medewerkers onze belangrijkste aandachtsgebieden.

Integratie en samenwerking

In onze omgang met cliënten staan begrippen als respect, participatie en volwaardig burgerschap centraal. Vanuit onze professionele verantwoordelijkheid houden wij rekening met het verleden en de ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt, de levensfase en de wensen van ouders/verzorgers. Door de diversiteit binnen ons aanbod stimuleren wij integratie binnen de samenleving en samenwerking tussen cliënten. Door nauw samen te werken wordt er namelijk veel van elkaar geleerd en vergroten cliënten hun zelfstandigheid. Met een kritisch oog op de kosten en opbrengsten kunnen we ook ons ondernemerschap goed in evenwicht houden.