De Passerel - Onze organisatie

In Nederland leven we samen. Iedereen hoort erbij. Dat is de kern van een samenleving. Wij ondersteunen mensen die dat niet helemaal op eigen kracht kunnen. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een beperking. Het woord 'passerel' betekent ‘kleine brug’. Hiermee vormen wij samen met onze cliënten de weg naar een zo normaal mogelijk leven.

Werkwijze

De Passerel is ontstaan uit een intensieve samenwerking met ouders van mensen met een beperking. Dit partnerschap vormt het fundament van ons bestaan. Kennis en wensen van ouders zijn essentieel. Op basis van gelijkwaardigheid formuleren we onze cliënten en hun ouders/verzorgers de ondersteuningsbehoeften. We houden rekening met belangrijke factoren zoals hun verleden, hun ontwikkelingsmogelijkheden en levensfase.Dagelijks werken wer met ruim 500 medewerkers zij aan zij om onze clienten passende begeleiding te bieden. Sinds september 2018 is Aukina de Bruin onze bestuurder.

Zorgaanbod

Het tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de cliënt is leidend voor ons aanbod. Onze begeleiding bestaat uit de passende voorwaarden scheppen om te kunnen groeien en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Wij bieden vele varianten voor elke levensfase. Denk bijvoorbeeld aan ambulante zorg thuis, maar ook op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra. Daarnaast bieden wij dagbesteding en wonen in passende, kleinschalige woonvormen in de regio’s Apeldoorn, Epe en Voorst. Elk met een eigen sfeer. Vanzelfsprekend werken wij, zowel lokaal als regionaal, samen met anderen om integratie in de samenleving te bevorderen.

 

Foto overzicht

Knutselen Kinderopvang Telefoniste