Over onze organisatie

De huidige vorm van onze organisatie heeft zich in 1999 vanuit een fusie gevormd. Onze rechtsvoorgangers zijn destijds ontstaan op initiatief van oudergroeperingen. En nog steeds is de samenwerking met ouders, individueel of in groepsverband, essentieel voor ons bestaan. Ouders en verzorgers kunnen de zorgvraag van onze cliënten immers duidelijk maken.

Verspreid over de regio

Door nauw aan te sluiten bij de uiteenlopende vragen die we in de afgelopen jaren hebben gekregen, hebben wij een breed assortiment aan (arbeidsmatige) dagbesteding, woon- en werklocaties ontwikkeld. Wij bieden onze ondersteuning verspreid over de regio aan. Zowel in onze voorzieningen als op ambulante basis thuis, op de werkplek, in het onderwijs of in reguliere kindercentra. Op deze wijze bieden onze medewerkers ondersteuning aan ruim 1000 cliënten binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Mede door de keuze voor diversiteit in ons aanbod en kleinschalige locaties lukt het ons om overzichtelijk en toegankelijk te blijven.

Een terugblik

In 1973 kwam, op initiatief van de gemeente Apeldoorn, het eerste dagcentrum voor volwassenen met een beperking in onze regio. In de jaren daarna ontstonden er meerdere woonvoorzieningen en dagcentra voor volwassenen en kinderen. Voor die tijd leefden mensen met een beperking veelal in grote internaten. Rust en een medische benadering moesten uitkomst bieden. Mede dankzij de verbeterde regelgeving kwam er steeds meer aandacht en ruimte voor mensen met een beperking binnen onze samenleving.