Privacy

Wij vinden privacy erg belangrijk en gaan dan ook zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. Deze gebruiken wij alleen om gevraagde informatie toe te sturen. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij daar expliciet toestemming voor gegeven is. Wij verstrekken persoonsgegevens niet aan derden. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Wij hebben een eigen beleid voor informatiebeveiliging en privacy opgesteld.

Voor de persoonsgegevens die wij vastleggen is bekend vanuit welke grondslag de betreffende informatie wordt vastgelegd. Naast de grondslag is ook het doel (het waarom) van de betreffende gegevensopslag vastgelegd.

Bewaartermijnen

Op het moment dat een partij niet akkoord gaat met de vastlegging van de persoonsgegevens, dan geven wij aan wat de gevolgen hiervan kunnen zijn. We hanteren voor het bewaren van de informatie wettelijke bewaartermijnen en het vertrekpunt dat gegevens niet langer bewaard worden dan strikt noodzakelijk.

Als betrokkene heeft u het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Indien u aanspraak wilt maken op dit recht dan kunt u via privacy@de-passerel.nl contact met ons opnemen. Wij zullen dan direct contact met u opnemen.

Heeft u (vermeende) klachten over het gebruik van uw gegevens dan kunt u contact met ons opnemen via privacy@de-passerel.nl. uiteraard staat het u vrij om eventueel contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via hun website.

Beveiliging

Wij zorgen ervoor dat gegevens tussen onze website en uw browser beschermd zijn via een HTTPS verbinding. Dit betekent dat de gegevens worden versleuteld.  

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten, zoals de website, gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Op onze website maken we alleen gebruik van Google Analytics 'cookies'. Deze cookies geven onder andere inzicht in bezoekcijfers en het surfgedrag van u als bezoeker. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om de website te verbeteren.

Wij hebben Google Analytics ingesteld volgens de privacy-vriendelijke richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd; 'gegevens delen' is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG)

Wij hebben een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.