Raad van Toezicht

Onze bestuurder, Aukina de Bruin, bestuurt onze stichting en de Raad van Toezicht houdt toezicht. De leden houden toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting. Ook staan zij onze bestuurder terzijde met advies.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

  • De heer W.H. Bak (voorzitter);                                            
  • De heer J. van Luttikhuizen (lid);
  • Mevrouw C.B. Runia (lid);
  • De heer M. den Hartog (lid);
  • De heer R. de Haas (lid).

     

Bekijk hieronder de reglementen van de Raad van Toezicht:

Kostenvergoeding Bestuurder
Reglement Auditcommissie
Reglement Commissie Kwaliteit, Veilgheid en Ethiek
Reglement Remuneratiecommissie
Toezichtplan 2020