Raad van Toezicht

Onze bestuurder bestuurt onze stichting en de Raad van Toezicht houdt toezicht. Toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen onze stichting. De leden van de Raad staan onze bestuurder terzijde met advies.

Onze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende vijf leden:

  • De heer W.H. Bak (voorzitter);                                            
  • De heer J. van Luttikhuizen (lid);
  • Mevrouw C.B. Runia (lid);
  • De heer M. den Hartog (lid);
  • De heer R. de Haas (lid).

     

Bekijk hieronder de reglementen van de Raad van Toezicht:
Reglement Auditcommissie
Reglement Commissie Kwaliteit, Veilgheid en Ethiek
Reglement Remuneratiecommissie
Toezichtsplan