Raad van Toezicht

Raad van Toezicht Stichting De Passerel

De bestuurder bestuurt de stichting en de Raad houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad staat de bestuurder met raad en advies terzijde.
De Raad van Toezicht van Stichting De Passerel bestaat uit zes leden, namelijk:
De heer W.H. Bak (voorzitter);
Mevrouw G.W.W. Schwankhaus (vice-voorzitter);
De heer J. van Luttikhuizen (lid);
Mevrouw C.B. Runia (lid);
De heer M. den Hartog (lid);
De heer R. de Haas (lid).