Samenwerking De Meerwaarde Apeldoorn

Door samen te werken kom je verder! Graag vertellen we je over onze deelname aan het project De Meerwaarde. Deze samenwerking is een initiatief van de Werkgroep Onderwijs en Zorg in Apeldoorn. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van onderwijs vanuit De Zonnehoek, Het Kroonpad en zorgaanbieders De Passerel, ’s HeerenLoo, het SWV Apeldoorn (passend onderwijs) en gemeente Apeldoorn.

Met dit project willen we komen tot een optimale afstemming tussen onderwijs en zorg voor kinderen tussen 4 en 13 jaar met een verstandelijke beperking in combinatie met moeilijk verstaanbaar gedrag en intensieve begeleiding. Voor hen is gebleken dat onderwijs op een school voor speciaal onderwijs, binnen het cluster 3, niet mogelijk is.
 
Wil je meer weten over dit project? Neem dan een kijkje op de website van De Meerwaarde.