Wachtlijsten

Op tijd bieden van ondersteuning kan veel zorgen voorkomen. Wachtlijsten in de zorg, is regelmatig een actueel thema in de media. De Passerel doet er alles aan om de benodigde ondersteuning op tijd te leveren. Vaak lukt dit wel, maar helaas lukt dit niet altijd.

Het aanbod van onze diensten: werkactiviteiten, dagbesteding en kind en gezin, kennen over het algemeen geen wachttijden. Natuurlijk is er in verband met de noodzakelijke zorgvuldigheid en het aanvragen van een juiste indicatie een zekere doorlooptijd gewenst. In het algemeen blijft dit beperkt tot 2 tot 3 weken.

Bij het wonen geldt in principe ook dat, indien voldaan wordt aan de eisen van een zorgvuldige instroom inclusief een juiste indicatie, er snel ambulante ondersteuning geleverd kan worden. Bij het wonen is het hebben van een geschikte woning een voorwaarde voor snelle plaatsing. Bij groepswonen wordt daarnaast ook zorgvuldig gekeken naar de groepssamenstelling, waardoor er een wachttijd nodig kan zijn.

Bij het wonen met 24-uurs ondersteuning is veelal wel sprake van wachttijden, omdat de hiervoor benodigde speciale gebouwen niet altijd beschikbaar zijn. Dit leidt soms tot wachttijden van een jaar. Op dit moment wordt er hard gewerkt om deze wachttijden terug te brengen.