Locaties voor arbeidsmatige dagbesteding

Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze cliënten. Om deze mogelijkheden te (leren) benutten is interactie met anderen onmisbaar. Door cliënten binnen die eigen mogelijkheden op een werkplek midden in de samenleving te ondersteunen, leren ze. Sociaal, om met klanten en collega’s om te gaan, praktisch door zich te verdiepen in hun taken. Door samen te werken worden ze zelfstandiger en groeit hun zelfvertrouwen. Op onze werklocaties ondersteunen onze begeleiders, de klanten en de leveranciers die er komen onze cliënten bij het verkennen van hun grenzen.