Wie betaalt wat

Wij mogen jou begeleiden bij het wonen in een appartement binnen een van onze woonlocaties of een woning die je zelf huurt. Als je bij ons woont, dan zijn de meeste kosten voor onze rekening. Maar sommige dingen betaal je zelf. Als je zelf een woning huurt, dan gelden er andere afspraken. Het is belangrijk dat je weet wie wat betaalt, zodat kosten niet onverwacht komen. In de folder ‘Wie betaalt wat’ met versiedatum 20 april 2022, staan alle afspraken van wat wij als zorgaanbieder betalen en wat jij, jouw ouders/verzorgers, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor betalen.

Wie_betaalt_wat_200422