Wonen en Ambulant

Wonen

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen blijven wonen in hun eigen buurt, wijk of regio. Lukt dit niet, dan bieden we  ondersteuning in een kleinschalige bijzondere woonvorm met een eigen sfeer. Onze woonvormen zijn verspreid over de regio. Iedere locatie biedt de bewoners, met de benodigde begeleiding, een fijne woonplek. Dichtbij mensen, in interactie met de samenleving.

Ambulant, begeleiding thuis en in de wijk

Onze medewerkers bieden ook ambulante begeleiding aan cliënten in de wijk en binnen de gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst. Wij zoeken de mensen thuis op om bij alle facetten van het leven ondersteuning te bieden.

Wij werken vanuit verschillende specialisaties om de ondersteuning zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoefte. Zo werken onze ambulant begeleiders en pedagogisch ondersteuners vanuit ons Team Ouder&Kind vanaf het steunpunt aan de Marconistraat. Onze ambulante medewerkers die (jonge) kinderen en jongeren ondersteunen thuis, bij het kinderdagverblijf en op school werken als Team Transparant vanuit ons Vroeghulpcentrum de Doggersbank.

Bekijk hier onze folder van Transparant:

 

Folder_Transparant_2021