Woonvorm De Boterbloem

De BoterbloemWoonvoorziening De Boterbloem is een eigentijdse woning voor volwassenen met een beperking. De Boterbloem ligt in de wijk Zevenhuizen in Apeldoorn boven dagbestedingsproject mode&co en bevindt zich op loopafstand van winkelcentrum de Mheen en de Anklaar. De 10 appartementen hebben een eigen toilet, douche en keukenblok. Daarnaast zijn er twee gezamenlijke woonkamers, een hobbyruimte, wasruimte en een fietsenschuur.

De Begeleiding
Op werkdagen is er ’s middags en ’s avonds begeleiding aanwezig. Waar nodig zijn zij er ook ’s ochtends van 7.00 tot 9.00 uur. In het weekend is er met name in de middag en avond begeleiding aanwezig, tijdens nachtsituaties kunnen cliënten telefonisch terugvallen op de nabijgelegen 24-uurslocatie in het Kristal.

De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht. Er is een sfeer van veiligheid, gezelligheid en wederzijds respect. Bij de individuele begeleiding proberen we cliënten actief te stimuleren en te coachen in het behouden en ontwikkelen van vaardigheden en gaan we uit van de mogelijkheden van de cliënt.

Dagbesteding
Cliënten die wonen binnen De Boterbloem hebben een zinvolle dagbesteding passend bij het individu.

Vrije tijd
Het zoveel mogelijk deelnemen aan de maatschappij staat hierbij centraal. Cliënten kunnen in hun vrije tijd naar verenigingen en clubs, maar ook binnen De Boterbloem is er een hobbyruimte om te knutselen, muziek te maken en spelletjes te doen. In de gemeenschappelijke woonkeukens koken de cliënten dagelijks zelf.

Wie komen in aanmerking?
Cliënten in De Boterbloem hebben een passende CIZ-indicatie. Cliënten kunnen de dagelijkse routine grotendeels zelfstandig uitvoeren en zijn in staat hun hulpvraag uit te stellen. Cliënten kunnen in het kader van scheiden wonen-zorg wonen op De Boterbloem waarbij een aanvraag van huurtoeslag of kwijtschelding mogelijk is.

Aanmelden?
Aanmelden kan bij Informatie & Advies.