Woonvorm Het Kristal

Het Kristal is een eigentijdse woonvorm voor volwassenen met een toenemende zorgvraag. De voorziening is gevestigd in het multifunctioneel centrum het Kristal in de wijk Zuidbroek. De woonvorm heeft 18 ruime appartementen die aangepast zijn voor mensen met een mobiele beperking.

Zorg en begeleiding
Het Kristal is een 24 uurs woonvorm. Begeleiders zijn 24 uur per dag direct aanwezig. De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht. De cliënt heeft een aantal ondersteuningsvragen die worden vastgelegd in het persoonlijk plan. Er is een sfeer van veiligheid, gezelligheid en wederzijds respect. De begeleiding en verzorging is gericht op het in stand houden, of bij achteruitgang, van vaardigheden.

Dagbesteding en vrije tijd
De cliënten bij het Kristal hebben dagbesteding die past bij het individu en de leeftijdsfase. Er is een aanbod van clubs en activiteiten waar cliënten gebruik van kunnen maken. Daarnaast worden er vanuit de woonvorm ook activiteiten of uitstapjes georganiseerd. Doordeweeks kookt een vaste medewerker op de woonvorm. De cliënten helpen bij het samenstellen van het menu. In het weekend koken we samen met de cliënten.

Wie komen in aanmerking?
Cliënten van het Kristal hebben een CIZ-indicatie nodig.

Aanmelden?
Aanmelden kan bij Informatie & Advies.