Steunpunt Marconistraat

Mijn eigen leven leiden
Jij wilt samen met je kind(eren) een eigen leven leiden? Zelfstandig wonen en je huishouden regelen? Het opvoeden van kinderen is een grote verantwoordelijkheid. Als ouder ben je zelf in ontwikkeling en leer je je vaardigheden uit te breiden. Vaak loopt het anders omdat er zorgen zijn. Ook dan wil je je kind het beste kunnen bieden.

Als ouder in je kracht
Iedere ouder beschikt over vaardigheden. Je wilt je eigen keuzes kunnen maken. Dit lukt niet altijd vanzelf. Wij ondersteunen jou en je kind(eren). We bieden opvoedondersteuning, bijvoorbeeld door Home Video Training in te zetten. Zo helpen we jou door het in beeld brengen van situaties waarin je wilt leren. Ons uitgangspunt: dat jij als ouder in je kracht komt. Bijvoorbeeld door inzicht te krijgen in wat jij en je kind(eren) nodig hebben. We ondersteunen je in je huishouden. Denk aan het doen van de boodschappen, koken en schoonmaken. Maar ook aan het op orde hebben van je financiën. We denken mee in het zoeken of behouden van een passende opleiding of werk en in het contact met je familie en vrienden. Alles wat jij nodig hebt om je sterk te voelen.

Ontmoeten en meepraten
Onze woonlocatie ligt middenin de wijk Kerschoten. Er zijn 10 ruime appartementen die worden bewoond door een ouder(s) en hun kind(eren). In een van de appartementen hebben wij ons Steunpunt ingericht waar 24 uur per dag een begeleider bereikbaar is. Het is een plek voor bewoners om elkaar te ontmoeten, een nieuwtje te delen en hun vragen te stellen. Een keer per week is daarvoor het koffie uurtje. Neem je kind(eren) mee want we hebben er ook een leuke speelhoek. We ondersteunen je in het leggen van contacten binnen de wijk. Zo zijn de dagelijkse voorzieningen, het winkelcentrum, kinderopvang, peuterspeelzaal en basisschool op loopafstand. Ook worden er activiteiten aangeboden in het Wijksteunpunt De Groene Hoven. Wil je als bewoner met ons meedenken en meepraten over het wonen aan de Marconistraat? Schuif dan aan bij een van de bewonersoverleggen.

Wie komen in aanmerking?
Bewoners van de Marconistraat hebben een passende indicatie nodig voor ‘wonen met ondersteuning’.

Vragen of aanmelden?
Wil je meer weten of wil je je aanmelden? Dit kan bij onze consulenten van Informatie & Advies.