Wonen en Ambulant

Wonen

Wij vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen blijven wonen in hun eigen buurt. Lukt dit niet, dan bieden we de ondersteuning in een kleinschalige bijzondere voorziening met een eigen sfeer. Onze woonvormen zijn verspreid over de regio. Iedere locatie biedt de bewoners, met de benodigde begeleiding, een fijne woonplek. Dichtbij mensen, in interactie met de samenleving.

Ambulant

Vanuit de diverse woonvormen bieden onze medewerkers ook ambulante ondersteuning aan clienten in de wijk en binnen de gemeente. Wij zoeken de mensen thuis op om bij alle facetten van het leven ondersteuning te bieden.

Wij werken vanuit verschillende specialisaties om de ondersteuning zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op de behoefte. Zo werken onze ambulant begeleiders en pedagogisch ondersteuners vanuit ons Team Ouder&Kind vanaf de steunpunten aan de Archimedesstraat en Marconistraat.

Onze ambulant medewerkers die (jonge) kinderen en jongeren ondersteunen thuis, bij het kinderdagverblijf en op school werken vanuit Team Transparant binnen Vroeghulpcentrum Doggersbank.

Dit geeft medewerkers een basis van waaruit zij werken en hun begeleiding af kunnen stemmen met hun collega's.