Wat is stichting Doe Wat

Mensen met een beperking moeten meestal van weinig geld rond zien te komen. Hun inkomen is zo laag dat ze alleen met veel discipline, soberheid en vasthoudendheid het hoofd boven water kunnen houden. Dat valt niet mee in onze maatschappij, waarin alles gericht is op consumptie. Geld voor leuke activiteiten blijft er vaak niet over. Het extra geld dat cliënten via de regelingen van het rijk en de gemeente kunnen krijgen, biedt nauwelijks soelaas. Dat geld is immers nodig om financieel onafhankelijk te blijven. Daarom heeft de Passerel het initiatief genomen voor de oprichting van Stichting Doe Wat. De stichting werft fondsen waarmee bijzondere wensen van mensen met een beperking kunnen worden vervuld.

Met welke wensen kun je aankloppen bij het fonds?

Bijvoorbeeld voor de aanschaf van een p.c., een bezoek aan familieleden of vrienden die ver weg wonen, of voor een bijzonder dagje uit met de hele familie. Maar het moeten wensen zijn waarvoor langs de formele weg geen geld te krijgen is. Een cliënt moet, al dan niet met hulp, aantonen dat hij de wens niet zelf kan bekostigen en een goed onderbouwde aanvraag indienen. De gemeenten Apeldoorn, Epe en Voorst vallen onder het verzorgingsgebied van Stichting Doe Wat. De cliënt die een beroep wil doen op Stichting Doe Wat moet dus woonachtig zijn in dit verzorgingsgebied. De toewijzingscriteria bepaalt het bestuur van Stichting Doe Wat zelf. Dus wordt een aanvraag afgewezen, dan is hierover geen discussie mogelijk.

Doe een aanvraag!

klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Lees verder

Sponsors

Wat kunt u doen?

Voor het vervullen van alle wensen is natuurlijk geld nodig. De bankrekening van de stichting moet gevuld blijven met vaste donaties en eenmalige giften van betrokken particulieren en ondernemers.

U draagt toch ook bij om deze bijzondere wensen te vervullen?

Stort uw bijdrage op rekening:
NL 02 RABO 013.65.51.866
ten name van Stichting Doe Wat
Onze hartelijke dank voor uw steun!