Aanvraagformulier


Vul onderstaand formulier in om een subsidie aanvraag te doen bij Stichting Doe Wat.

Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet invullen
Naam *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Voor welke wens of activiteit wordt een bijdrage gevraagd? *
Wanneer gaat de wens of activiteit ondernomen worden? *
Wat wordt als bijdrage gevraagd? *
Wat draagt u zelf bij aan de wens of activiteit? *
Hoe wenst u de bijdrage te ontvangen? *
Leg uit waarom deze wens of activiteit niet door kan gaan als Stichting Doe Wat niet bijdraagt *
Geef een korte omschrijving van uw beperking *
Bent u bekend bij de Passerel of een andere zorgverlener? Zo ja, welke?
Naar wie moeten wij post sturen die verband houdt met deze aanvraag? *
Datum aanvraag: *
 
* Verplicht veld
 

U kunt het aanvraagformulier ook hier downloaden en vervolgens opsturen naar:

Stichting Doe Wat
Postbus 10180
7301 GD Apeldoorn 

Sponsors

Wat kunt u doen?

Voor het vervullen van alle wensen is natuurlijk geld nodig. De bankrekening van de stichting moet gevuld blijven met vaste donaties en eenmalige giften van betrokken particulieren en ondernemers.

U draagt toch ook bij om deze bijzondere wensen te vervullen?

Stort uw bijdrage op rekening:
NL 02 RABO 013.65.51.866
ten name van Stichting Doe Wat
Onze hartelijke dank voor uw steun!