Stichting Doe Wat en de ANBI status

Stichting Doe Wat is door belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan,de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door de ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

Stichting Doe Wat bestaat uit twee bestuurders, namelijk: de heren M. Berkenbosch (penningmeester) en A. Bomhof (algemeen lid). Alle bestuurders zijn onbezoldigd.
Het fiscaalnummer van Stichting Doe Wat is: 819878911.

 

Klik hier om meer informatie te bekijken over de mogelijkheden om uw gift af te trekken.

Beleidsplan

Stichting heeft om de ANBI status te verkrijgen een beleidsplan moeten schrijven. klik hier om het beleidsplan te downloaden

Financiele jaarverslagen

Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren.

2013

2012

2011

2010

2008-2009

2014            2015           2016             2017           2018

2019            2020           2021
 

 

 

 

 

 

Doe een aanvraag!

klik hier om het aanvraagformulier te downloaden

Lees verder

Sponsors

Wat kunt u doen?

Voor het vervullen van alle wensen is natuurlijk geld nodig. De bankrekening van de stichting moet gevuld blijven met vaste donaties en eenmalige giften van betrokken particulieren en ondernemers.

U draagt toch ook bij om deze bijzondere wensen te vervullen?

Stort uw bijdrage op rekening:
NL 02 RABO 013.65.51.866
ten name van Stichting Doe Wat
Onze hartelijke dank voor uw steun!